Drevené podlahy

 • rekonštrukcia parkiet (demontáž, čistenie, príprava roštu s DTD)
 • renovácia parkiet (brúsenie, lakovanie, olejovanie)
 • montáž podlahy
 • príprava podkladov (nivelizovanie, penetrovanie)

Cenník pre drevené podlahy

Laminátové podlahy

 • demontáž pôvodných parkiet
 • montáž podlahy
 • príprava podkladov (nivelizovanie, penetrovanie)

Cenník pre laminátové podlahy

Doplnkové práce

 • frézovanie prahov a zrezanie dverí
 • meranie vlhkosti vzduchu alebo sondou
 • montáž, a povrchová úprava obvodových líšt
 • tmelenie nerovností a ostatné práce

Cenník doplnkových prác

Exteriérové terasy

 • vysokotlakové čistenie terasy
 • olejovanie, ošetrovanie
 • odstraňovanie starých náterov

Cenník exteriér